ВВП України

Валовий внутрішній продукт України Валовий внутрішній продукт (ВВП, англ. Gross Domestic Product, GDP) — вартість кінцевої продукції (товарів і послуг), виробленої резидентами України за певний період часу. ВВП є одним із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального та нематеріального виробництва.     Дані: МВФ та Держстат … Докладніше

Середня заробітна плата в Україні

Середня заробітна плата — макроекономічний показник, що обчислюється як середнє арифметичне значення заробітних плат всіх груп працівників в країні. Розраховується, виходячи із фонду оплати праці працівників (включаючи оплату праці сумісників), премій, надвишок, винагород за підсумками роботи за рік та одноразових заохочень. Методика розрахунку середньої зарплати дісталася колишнім країнам СНД від радянських часів. В європейських країнах … Докладніше