ВВП України

Валовий внутрішній продукт України

Валовий внутрішній продукт (ВВП, англ. Gross Domestic Product, GDP) — вартість кінцевої продукції (товарів і послуг), виробленої резидентами України за певний період часу. ВВП є одним із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів у сфері матеріального та нематеріального виробництва.

 

 

Дані: МВФ та Держстат України

Поділитися